บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด has posted 2 jobs

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด ห้องเย็นรับฝากสินค้าและบริการผลิตสินค้าแช่แข็ง

Information
  • Address Line 1 66/8 ม.3 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
  • Postcode 74000
  • Phone 034-834454