บริษัท บัดดี้ ดี โบรคเกอร์ จำกัด has posted 1 job

บริษัท บัดดี้ ดี โบรคเกอร์ จำกัด

บัดดี้กรุ๊ป ภายใต้การรวมตัวของบริษัท บัดดี้ ดี โบรคเกอร์ จำกัด และ บริษัท เดอะ เบสท์ บัดดี้ 19 จำกัด นายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัยนิติบุคคล ที่เปิดให้คำปรึกษาด้านการประกันภัยอย่างครบวงจร โดยมีความมุ่งมั่นในการจัดตั้งองค์กร เพื่อดำเนินธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เราจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ( The Best Buddy) สำหรับลูกค้า (Customers) พันธมิตร (Partners) และ บุคคลากรในองค์กร (Staffs)” คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง และดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตต่อเนื่องมานานกว่า 15 ปี ล่าสุดต้นปี 2558 ได้มีการขยายสำนักงานใหม่ ที่กว้างขวาง สะดวกสบาย มีอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยครบครัน พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจได้มากขึ้น บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ให้เหมาะสมกับทุกเพศ และทุกวัย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่อาจมีความต้องการแตกต่างกันได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เช่น ความคุ้มครองด้านสุขภาพและการเจ็บป่วย การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ ความคุ้มครองโรคมะเร็ง การประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ