บริษัท นนท์พุฒ แมเนจเม้นท์ จำกัด has posted 1 job

บริษัท นนท์พุฒ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท นนท์พุฒ แมเนจเม้นท์ จำกัด  เป็นบริษัทรับหมาก่อสร้าง วันและเวลาการทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.

ตั้งอยู่ 34/4 หมู่ที่ 8 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถาม โทร  02-573-5213  หรือ 097-087-4998  แฟ็กซ์ 02-573-5214

คุณภูริตา ไกรสุมานนท์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)