บริษัท ซายน์เมเนจ เน็ตเวิร์ก เซอร์วิส จำกัด has posted 1 job

บริษัท ซายน์เมเนจ เน็ตเวิร์ก เซอร์วิส จำกัด

มุ่งมั่นนำเสนอบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร บริการแนะนำ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง วิเคราะห์ จัดการพร้อมวางระบบเครือข่ายครอบคลุมลักษณะการทำงานทุกรูปแบบ ทั้งSineMangeVPN, SineManagePrivate Link, SineManageLeasedline, SineManageWAN เพื่อความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขาและมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ยังมีบริการจัดการระบบเน็ตเวิร์กเคเบิ้ล วางระบบเครือข่าย ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตอบสนองการทำงานและความต้องการขององค์กรได้ครอบคลุมทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่

Information
  • Address Line 1 108/4 หมู่4 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  • City Bangkok
  • Postcode 10210
  • Phone (02) 5744668 - 70
  • Website www.sinemanage.com
  • hr@sinemanage.com