นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด has posted 1 job

นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด

– ตัวแทนจำหน่ายสินค้าทนความร้อนจาก HKO Germany
– ผู้ผลิตและจำหน่ายฉนวนประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
– รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ฉนวนกันไฟ ฉนวนกันความร้อนทุกแบบ
– ผู้เชี่ยวชาญด้านฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้
– วิเคราะห์และแก้ปัญหาเรื่องมลภาวะทางเสียงในโรงงาน