จี 22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด has posted 6 jobs

จี 22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด

บริษัท จี 22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด ได้ก่อตั้งโดยทีมงานวิศวกรสถาปนิกไทย ที่มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบและงานบริหารการก่อสร้าง เพื่อให้การบริการในงานบริหารแผนงานและควบคุมโครงการ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง โดยครอบคลุมงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรมภายใน งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมเครื่องกล งานวิศวกรรมสุขาภิบาล และงานระบบประกอบอาคารอื่นๆ เป็นต้น บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญ บริษัทฯ ประกอบด้วยทีมงานบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและบริหารโครงการจำนวนมาก

Information
  • Address Line 1 19/139 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด41 ถนนแจ้งวัฒนะ
  • Address Line 2 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด
  • City Nonthaburi Thailand
  • Postcode 11120
  • Phone 02-575-2738
  • Website http://www.gear22.com
  • hr@gear22.com