• This job has expired!

Project Manager โซนเพชรเกษม

Foreigner Can Apply? No 42 views
 • จัดทำกำหนดการโครงการ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของงาน การตรวจสอบลักษณะทางเทคนิค และการควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ แก้ปัญหางาน ควบคุมงบประมาณ ความก้าวหน้าของงาน
 • เข้าร่วมการประชุมทางเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ
 • ควบคุมการบริหารงานภายใน การวางแผนจัดสรรกำลังคน กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อม ในการดูแลจัดการปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข การดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ เป็นต้น
 • รายงานความคืบหน้าโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
 • สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
More Information
 • Salary ( Baht) 30,000-40,000
 • Highlight • เพศชาย อายุ 30 ขึ้นไป • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์,หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • สามารถเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้ • สามารถควบคุมดูแล,จัดการและบริการการทำงานของทีมงานได้เป็นอย่างดี • มีภาวะผู้นำ, ความรับผิดชอบในหน้าที่ • มีทักษะในการประสานงานโครงการ ประสานงานลูกค้า • สามารถ เดินทาง ไปต่าง จังหวัด (บางครั้ง
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 6
 • This job has expired!

ดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-เป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Computer Hardware, Software and Accessories)
-ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบไอที (Professional Service)
-รับออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ (System Integation)
-ให้บริการบำรุง รักษาระบบคอมพิวเตอร์ และ Outsourcing (Maintenance & Outsourcing)
-ให้บริการพัฒนา Software ตามความต้องการ (Requirement) ของลูกค้า
<p><center><img src=/img/logopicmap/pic/110777_pic_1.gif></center></p>

Information
 • Address Line 1 1000/38 พี.บี.ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 71
 • Address Line 2 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 • City Bangkok
 • Postcode 10110
 • Phone 02-7134414
 • Website professional.co.th
 • recruit@professional.co.th