บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด has posted 3 jobs

บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด

บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด (ISSP) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบครบวงจรแก่ลูกค้าทั้งในระดับองค์กร และรายบุคคล โดยมีแนวคิดในการเสนอทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานเฉพาะด้านในงบประมาณที่ต่างกันไป ซึ่งทางบริษัทได้จัดรูปแบบการให้บริการในลักษณะต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าที่สุดโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตรงตามความต้องการในการใช้งาน
Information
  • Address Line 1 9/5 ถนนพลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
  • City Bangkok
  • Postcode 10100
  • Phone 02-225-5844
  • Website www.issp.co.th
  • augchara@isp-thailand.com