ที.เอสเค เคมีเทค has posted 1 job

ที.เอสเค เคมีเทค

บริษัท ที.เอสเค เคมีเทค จำกัด หรือชื่อเดิมที่รู้จักคือ เอ็น.เอสเค แอ๊ดอีชีพว์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตกาวอุตสาหกรรมหลากหลายชนิดในประเทศไทย  เรามีความเชี่ยวชาญในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานกระดาษ งานไม้ งานบรรจุภัณฑ์ งานปูพื้น และงานอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันเราสามารถผลิต และจัดหากาวคุณภาพดีเยี่ยมให้กับลูกค้าของเราทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอินโดจีน